Fiscaal - Huis verhuren Vakantie , HVV

Stel je vraag

Als u uw woning tijdelijk verhuurt blijft deze ondanks de verhuur uw eigen woning. U geeft dus, ook voor de periode dat uw woning is verhuurd, de volgende zaken op bij de belastingdienst:
– Eigenwoningforfait
– Aftrekbare (hypotheek)rente en financieringskosten
– Eventueel betalingen voor opstal, erfpacht of beklemming

70% van de ontvangen huur geeft u op als ‘Inkomsten uit tijdelijke verhuur’. De ontvangen huur is de berekende huurprijs minus de gemaakte kosten. In de huurprijs mag u een vergoeding rekenen voor kosten die rechtstreeks te maken hebben met de tijdelijke verhuur, zoals gas- en elektriciteitsverbruik door de huurder, advertenties, provisie en aan de huurder verleende service (bijvoorbeeld schoonmaken en wassen).

U mag afschrijvingskosten, vaste lasten en onderhoudskosten niet aftrekken van de ontvangen huur.